Aktualitātes

Tiks īstenots sadarbības projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"
13.10.2017

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar 5 vietējās rīcības grupām no Kurzemes, īstenos starpteritoriālās dadarbības projektu, kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienestā apstiprināts BDR "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtais starptautiskās sadarbības projekts "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana"
11.10.2017

BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Ziemeļīrijas īstenos starptautiskās sadarbības projektu "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana", kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Lasīt vairāk ...


Izvērtēti 5.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi
18.09.2017

Lasīt vairāk ...


IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI! INFORMĀCIJAS UN PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS PROJEKTU IDEJU RADĪŠANĀ
11.09.2017

Lasīt vairāk ...


Grantu programma (ie)dvesma aicina jaunos uzņēmejus no Jūrmalas pieteikt savu biznesa ideju granta saņemšanai līdz 10 000 EUR . Pieteikšanās notiek no 1.septembra līdz 2.oktobrim.
04.09.2017

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (31)   
2016 (25)   
2015 (11)   
2014 (8)   
2013 (13)   
2012 (8)   
2011 (4)   
2010 (7)   
2009 (1)