ENG · LV ·
> 2014-2020.g. plānošanas periods
105624

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu no 2019.gada 7.februāra
04.01.2019


8.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:
1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA un EJZF 1.rīcība) ir 673 023.78 EUR

2.mērķim ” Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 2. rīcība) – 93 000.00 EUR.

 

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

227 181.25 EUR

60% -65%, 80%

no 2019.gada 7.februāra   līdz 2019.gada 7.martam

ELFLA 2.rīcībā ”Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai”

93 000.00 EUR

90%

no 2019.gada 7.februāra   līdz 2019.gada 7.martam

EJZF 1.rīcībā „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”

445842.53  EUR

30%, 50% ,70%, 80%

nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.gada 7.februāra līdz 7.augustam, saskaņā ar MK not.Nr.590 42.punktu

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)       Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)       Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c)       Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts

Stratēģij

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv 

Ja neesi reģistrējies  kā LAD klients un EPS lietotājs, spied šeit..
      Atpakaļ