ENG · LV ·
> 2014.-2020.g.
109970

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2020.gada 27.februāra līdz 2020.gada 27.martam
20.01.2020


                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

300 905.69 EUR

60%, 65%, 80%

EJZF 1.rīcībā  “Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.

165 622.66 EUR

30%, 50% ,70%, 80%

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)    Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)    Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Papildus informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

 

      Atpakaļ