ENG · LV ·
Aktualitātes
66034

Aktuālā informācija par 1.kārtā iesniegtajiem projektiem un pieprasīto publisko finansējumu
03.05.2016


1. Saņemtie projekta pieteikumi ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

Izsludinātais finansējums 100 000 EUR

 
Projekta Nr. Pieprasītais publiskais finansējums, EUR
2016/AL01/1/A019.21.01/1 29400,00
2016/AL01/1/A019.21.01/2 57708,21
2016/AL01/1/A019.21.01/3 70000
2016/AL01/1/A019.21.01/4 20917,05
2016/AL01/1/A019.21.01/5 65000,00
2016/AL01/1/A019.21.01/6 2008,26
2016/AL01/1/A019.21.01/7 7195,50
2016/AL01/1/A019.21.01/8 46340,00
2016/AL01/1/A019.21.01/9 1183,00
KOPĀ 299752,02

2. Saņemtie projekta pieteikumi ELFLA 2.rīcībā  "Atbalsts tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un dažādošanai" 

Izsludinātais finansējums 100 000 EUR

 
Projekta Nr. Pieprasītais publiskais finansējums, EUR
2016/AL01/1/A019.21.01/1 17500,00
   
KOPĀ 17500,00
   

Saņemtie projekta pieteikumi EJZF 1.rīcībā  "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām"

Izsludinātais finansējums 180 000 EUR

 
Projekta Nr. Pieprasītais publiskais finansējums, EUR
2016/FL01/1/F043.02.01/1 3048,32
2016/FL01/1/F043.02.01/2 14103,49
2016/FL01/1/F043.02.01/3 4883
2016/FL01/1/F043.02.01/4 69994,4
2016/FL01/1/F043.02.01/5 29599,5
   
Kopā: 121628,71
      Atpakaļ