ENG · LV ·
Aktualitātes
66764

Aktuālā informācija par 1.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultātiem
31.05.2016


Kopsavilkums par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”

no 2016.gada 2. aprīļa līdz 2016.gada 2.maijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem 1. kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai un šo projektu vērtēšanas rezultātiem pieejams

šeit...
      Atpakaļ