ENG · LV ·
Aktualitātes
67410

Aktuālā informācija par 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultātiem
04.07.2016


Kopsavilkums

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”

no 2016.gada 2. maija līdz 2016.gada 2.jūnijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem 2. kārtā ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas "  ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai un EJZF Rīcības programmas pasākumā  „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”  ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai un

šo projektu vērtēšanas rezultātiem pieejams šeit...
      Atpakaļ