ENG · LV ·
Aktualitātes
66829

Aktuālā informācija par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" 2.kārtā saņemtajiem projektu pieteikumiem
03.06.2016


ELFLA 3.rīcībā "Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai" iesniegtie projekti

 

Projekta Nr. Reģistrētais publiskais finansējums
2016/AL01/2/A019.22.01/1 15271,60
2016/AL01/2/A019.22.01/2 37800,00
2016/AL01/2/A019.22.01/3 18260,60
2016/AL01/2/A019.22.01/4 40023,90
Kopā pieteiktais finansējums  111356,10
Kopā izsludinātais finansējums: 133800,00
   

ELFLA 4.rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" iesniegtie projekti

 

Projekta Nr. Reģistrētais publiskais finansējums
2016/AL01/2/A019.22.02/1 18000,00
2016/AL01/2/A019.22.02/2 14208,63
2016/AL01/2/A019.22.02/3 3923,58
2016/AL01/2/A019.22.02/4 9757,52
2016/AL01/2/A019.22.02/5 17628,30
2016/AL01/2/A019.22.02/6 15258,22
2016/AL01/2/A019.22.02/7 12529,12
2016/AL01/2/A019.22.02/8 18000,00
2016/AL01/2/A019.22.02/9 17158,50
Kopā pieteiktais finansējums  126463,87
Kopā izsludinātais finansējums: 85000,00
   
EJZF 2.rīcībā "Atbalsts vides resursu vairošanai vai zimantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai" iesniegtie projekti
Projekta Nr. Reģistrētais publiskais finansējums
2016/FL01/2/F043.02.02/1 22090,01
2016/FL01/2/F043.02.02/2 146503,37
2016/FL01/2/F043.02.02/3 90000,00
2016/FL01/2/F043.02.02/4 180000,00
Kopā pieteiktais finansējums  438593,38
Kopā izsludinātais finansējums: 502000,00
   
EJZF 3.rīcībā "Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veiināšanai" iesniegtie projekti
Projekta Nr. Reģistrētais publiskais finansējums
2016/FL01/2/F043.02.03/1 135000,00
Kopā pieteiktais finansējums  135000,00
Kopā izsludinātais finansējums: 200000,00      Atpakaļ