ENG · LV ·
Aktualitātes
66636

Biedrības dalība semināros un apmācībās maijā
26.05.2016


2016.gada 25.maijā BDR Partnerība Laukiem un jūrai organizēja pieredzes apmaiņas un jaunu, radošu ideju rosinošu pasākumu Kurzemes vietējām rīcības grupām(VRG), kuras ietvaros tikās vietējās rīcības grupu pārstāvji no 6 VRG, kuru darbības teritorija aptver Ventspils, Dundagas, Talsu, Kuldīgas, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Jaunpils, Tukuma, Saldus un Engures novadus un Jūrmalu un Ventspils pilsētas. Pasākuma ietvaros tika apspriesti dažādi ar prakstisko darbu un projektu konkursiem saistīti jautājumi, kā rezultātā tika stiprināta VRG darbinieku kompetence un kapacitāte.

 

 

 

 

2016.gada 20.maijā Salaspils Botāniskā dārza oranžērijā notika biedrības "Latvijas lauku forums" organizētais mācibu seminārs vietējo rīcības grupām.
Semināra laikā iepazinām aktuālāko iepirkumu dokumentu noformēšanā, jaunajā būvniecības procesa regulējumā, dalījāmies pieredzē projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanā un administratīvo jautājumu noformēšanā.
Semināra noslēgumā tās dalībniekiem bija iespēja zinoša gida pavadībā iepazīt oranžērijas augus.

      Atpakaļ