ENG · LV ·
Aktualitātes
74706

Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai biznesa inkubatorā tiek uzsākta 01.12.2016!
02.12.2016


LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 05.oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” - projekts) īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 euro apmērā.

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju biznesa inkubators Rīgā, mums tuvāk pieejamais- Jūrmalā, Dubultu prospektā 4., biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš, tel. 62401097, rihards.zarins@gov.lv

Informāciju par atbalsta veidiem, ierobežojumiem, atbilstību un citu noderīgu informāciju skatiet, klikšķinot uz saites: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori
      Atpakaļ