ENG · LV ·
Apstiprinātie projekti-v-v

INFORMĀCIJA PAR IESNIEGTAJIEM PROJEKTIEM


2009-2013 plānošanas periods

ELFLA pasākuma"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" projektu konkursu 1.-10 kārtā realizēti 71 projekts, apgūstot 417 002.06 EUR lielu ELFLA finansējumu.

 EZF pasākuma"Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga  infrastruktūras un pakalpojumu  attīstība " ietvaros biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" projektu konkursu 1.-5 kārtā realizēti 27 projekti, apgūstot 940 782.65 EUR lielu finansējumu no EZF.

Isniegtie un realizētie projekti no 2009-2015.g. un to ieviešanas statuss ELFLA un EZF skatāmi šeit... (excel fails)

2006-2008 plānošanas periods

Partnerības darbības laikā no 2006.-2008.gadam izsludināti 2 VIG projektu konkursi ELVGF 4.6. pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (LEADER + VEIDA  PASĀKUMS) ietvaros” ar kuru palīdzību tika īstenota VRG izstrādātā stratēģija, saskaņā ar paredzēto rīcības plānu 2006 – 2008. gadam. Stratēģijas īstenošanai tika piešķirts 46090,28 Ls un projektu pieteikumi iesniegti par visu minēto summu.
Kopā tika izsludināta projektu pieteikšana divās kārtās un iesniegti 14 projektu pieteikumi, kuri tika arī apstiprināti un šobrīd jau ieviesti dzīvē.

Biedrības „ Partnerība laukiem un jūrai” teritorijā realizētie projekti:

  1. Lapmežciema novadā par 5000 Ls ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums un par 640 Ls iegēdāta datorthnika biedrībai „Māmiņas bērnu labklājībai”.
  2. Smārdes pagastā ir iegādāts sporta inventārs un uzcelts skeitparks, tautas tērpus iegādājās folkloras kopa „Milzkalnieki” kā arī ir iegādātas vingrošanas pilsētiņas bērniem.
    Kopā tika iesniegti 4 projekta pieteikumi par 16750 Ls
  3. Engures pagastā ir uzcelts skeitparks, tūrisma informācijas stendi, bērnu rotaļu un atpūtas laukums, tirdzniecības kiosks un nožogojums, kā arī dators biedrības darbības nodrošināšanai. Tātad trīs biedrības kopā iesniedza sešus projektus par (kopā) 17000 Ls
  4. Slampes pagastā ir realizēti divi projekti kopā par 7500 Ls un projekta ietvaros Sporta klubam ir iegādāti trenažieri