ENG · LV ·
Aktualitātes

EJZF nepārtrauktās kārtas projektu vērtēšanas rezultāti, kas iesniegti 1.rīcībā "Ekonimiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās" no 8.03.-7.04.2019
09.05.2019


EJZF RP pasākums "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"  

VRG "Partnerība laukiem un jūrai"

Nepārtrauktā kārta (08.03.-07.04.2019)

1.Rīcībā "Ekanomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijā" sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 325842,57
         
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2019/FL01/98/F043.02.04/6 70000,00 17,33 Atbilst
2 2019/FL01/98/F043.02.04/3 13650,00 14,17 Atbilst
3 2019/FL01/98/F043.02.04/7 59964,10 12,67 Atbilst
4 2019/FL01/98/F043.02.04/4 70000,00 Neatbilst
5 2019/FL01/98/F043.02.04/5 70000,00 Neatbilst
         
Pieteikums no Nr. 4-5 noraidīti,jo neatbilst vietējās attīstības stratēģijai        Atpakaļ