ENG · LV ·
Aktualitātes
106846

FOTO konkurss “ZVEJNIEKU KOPIENU MANTOJUMS”
11.06.2019


Rīgas plānošanas reģions jūras piekrastes teritorijā (ietilpst Engures novads, Jūrmala, Rīga, Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novadi) izsludina fotokonkursu “Zvejnieku kopienu mantojums”. Konkursam paredzēto uzņemto fotoattēlu mērķis ir sniegt ieskatu par zvejnieku kopienu kultūras mantojuma bagātību, daudzveidību un nozīmi projekta CHERISH partnervalstu reģionos. 
 
Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš konkursam ir 2019. gada 30. augusts. 
Reģistrācija, noteikumi un fotogrāfiju ielādēšana pieejama saitē - 
 https://cherish2019.databases.eucc-d.de/plugins/pictures/

Fotokonkursa darbus vērtēs starptautiskā žūrija, kas sastāvēs no viena žūrijas pārstāvja no katras konkursā pārstāvētās valsts (Grieķija, Portugāle, Spānija, Latvija, Itālija, Kipra, Nīderlande un Vācija). 

Latviju žūrijā pārstāvēs mākslinieks Mārtiņš Krūmiņš, Latvijas Mākslas akadēmijas un Šauļu Universitātes (Lietuva) absolvents, šobrīd Liepājas Universitātes lektors, kopš 1998.gada Mākslinieku savienības biedrs.

Žūrija izvēlēsies vispārējo uzvarētāju un vienu labāko attēlu reģionā. Konkursa laureāts Latvijā iegūs galveno balvu - Svētupes nēģu tača apmeklējumu divām personām, kā arī 2 kg nēģu! Starptautiskā mērogā konkursa galvenā balva būs ceļojums uz Maljorku (Spānijā), kurā tiks organizēta apbalvošanas ceremonija. 

Uzziņa:
Rīgas plānošanas reģions ievieš INTERREG EUROPE programmas projektu “Reģionālā attīstība sekmējot  piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā/CHERISH”, kura vispārējais mērķis ir uzlabot reģionālo politiku, lai sekmētu piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstību un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzību un popularizēšanu.
Svētupes nēģu tacis ir īpašas konstrukcijas laipa, kas būvēta pēc sentēvu metodēm, neizmantojot ne skrūves, ne naglas. Nēģu ķeršanai tiek izmantoti mazie murdi, stāvot zvejniekiem uz nelielajām laipām. Nēģu ķeršana notiek diennakts tumšajā laikā. Viesošanās laikā nēģu tacī jums ir iespēja vērot nēģu zvejas procesu, klausīties zvejnieku stāstus par šiem neparastajiem apaļmutniekiem, to dzīvesveidu un migrāciju.
      Atpakaļ