ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
118389

"Partnerībai Laukiem un jūrai" piešķirts papildus finansējums stratēģijas īstenošanai
19.10.2021


BDR "Partnerība laukiem un jūrai" ir saņēmsui apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta par papildus finansējuma 263 118,97 EUR  piešķiršanu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) rīcību īstenošanai.

 

Atbilstoši biedrības kopsapulcē pieņemtajam lēmumam, šis finansējums tiks sludināts divās rīcībās:

1) 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībia"- 163 118,97 EUR

2) 3.rīcībā- "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"- 100 000 EUR.

 

Projektu pieteikumu konkursu plānots izsludināt šī gada nogalē, kad papildus šim finansējumam ELFLA1.rīcībā tiks summēts atlikušais/atbrīvojušais finansējums rīcībā.  

 

Šī gada nogalē/ jaunā gada sākumā plānots sludināt projektu pieteikumu konkursu arī Eiropas jīurlietu un zivsaimniecības finda 1.rīcībā "Ekanomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās" par atlikušo (atbrīvojušos) finansējumu, kas indikatīvi būs ap 60 000 EUR.
      Atpakaļ