ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
64415

INFORMĀCIJA PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM (ministru kabineta noteikumi, rokasgrāmatas, pašnovērtējuma veidlapas un cita saistošā informācija projektu iesniedzējiem un īstenotājiem)
30.11.2021


Normatīvie dokumenti, pieteikumu veidlapas, atskaišu veidlapas 

 ELFLA EJZF

 Normatīvie dokumenti ( t.sk. MK Noteikumi, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi veidlapas aizpildīšanai)

Skaidrojums par saistītajiem uzņēmumiem 

 Normatīvie dokumenti (t.sk. MK noteikumi, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi veidlapas aizpildīšanai)

 Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatots (aprēķina tikai SIA)

Skaidrojums par pamatlīdzekļu iegādi projektos, kas ir uzskatāms par pamatlīdzekli 

 

Publicitātei- Logo ELFLA projektiem, Logo EJZF projektiem

  

 

 Prasības iepirkumu veikšanā (MK Not. Nr. 598 6.5. punkts):

 Iepirkuma summa  no 1000 EUR - 70 000 EUR Iepirkuma summa virs 70 000 eur
 izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus;
 

 
      Atpakaļ