ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi

2017

Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta EJZF 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām" no 2017.gada 21.jūlija līdz 21.augustam
21.07.2017

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta EJZF 2. un 3. rīcībās (vides resursi un kultūras mantojums) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta visās ELFLA rīcībās (uzņēmējdarbība un sabiedriskā labuma projekti) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”; 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Lasīt vairāk ...


Rīcības plāns EJZF
12.03.2017

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības

Lasīt vairāk ...


Rīcības plāns ELFLA
12.03.2017

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai rīcības

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta uzņēmējdarbības projektiem no 2017.gada 13.februāra līdz 13.martam
13.02.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” .

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2021 (6)   2020 (2)   2019 (5)   2018 (2)   2017 (6)   2016 (1)