ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
105169

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas ELFLA 9. kārtu un EJZF 8.kārtu no 2019.gada 10.aprīļa līdz 10.maijam
05.03.2019


 

9.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:
2.mērķim ”Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 3. rīcība) – 90 560.87 EUR;

3.mērķim: ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3. rīcība) – 754 314.43 EUR.

 

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

ELFLA 3.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

90 560.87EUR

90%

EJZF 2.rīcībā ” Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”

450 000.00 EUR

30%, 50% ,80%, 90%

EJZF 3.rīcībā „ Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

304 314.43 EUR

30%, 50% ,80%, 90%

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:
a)      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b)      Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
c)      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Ja neesi reģistrējies  kā LAD klients un EPS lietotājs, spied šeit..

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS, RĪCĪBU APRAKSTI, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

MK noteikumi, saistošā informācija ELFLA 3.rīcībai.
MK noteikumi, saistošā informācija  EJZF 2. un 3.rīcībai.
 
      Atpakaļ