Izsludināta EJZF projektu konkursa 14.kārta no 01.01.2023. - 01.02.2023

Izsludināta EJZF projektu konkursa 14.kārta no 01.01.2023. - 01.02.2023

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda( EJZF) pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”  ietvaros apstipinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ieviešanai:

EJZF 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.

 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 1.februārim. Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 Projekta maksimālais īstenošanas termiņš: līdz 30.09.2023, saskaņā ar EK RegulasNr.1303/2013  65. pantu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 50 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 50%, izņemot  

- piekrastes  zvejniecības projektiem 80%;

- lielajiem  komersantiem, zvejas kuģa dzinēja nomaiņas projektiem – 30%;

- sabiedriska labuma projektiem- 90%;

Proejktu īstenošanas teritorija ir Jūrmala*, Tukuma  novada Engures un Lapmežciema pagasti

*ja projekts nav sabiedirskā labuma,  pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešupārstrāde un konservēšana.

Vairāk par projektu konkursu un cita saistošā informācija: https://www.plj.lv/projektu-konkursi

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites