ENG · LV ·
Sadarbības projekti
87190

Ar lielu gandarījuma sajūtu par paveikto noslēdzies mākslas plenērs "Izglezno Enguri", kas notika starpteritoriju sadarbības projekta "4xmāksla" ietvaros
27.07.2018


Starpteritoriju sadarbības projekta "4×māksla" 1.aktivitāte- vasaras plenērs "IZGLEZNO ENGURI", kas notika laikā no 23.-26.jūlijam Engurē, novadīts! Milzīgs gandarīojums par piedzīvoto, paveikto un gaidāmo! Bet mums, Engures iedzīvotājiem un viesiem ir tas prieks baudīt un  saudzēt visu četru apgleznoto pieturu sienas un teikt paldies foršajiem māksliniekiem! PALDIES ikvienam dalībniekiem, Engures Mūzikas un Mākslas skolas pedagogiem Velgai Melnei, Evitai Blumbergai, Initai Eglītei un direktorei Inai Selivanovičai, kā arī projekta vadošajam partnerim- Saldus rajona attīstības biedrības meitenēm Madarai Ābolai un Sandrai Fridriksonei un pasākuma vadītājai Baibai Dornei!
Īpašs paldies skiču autorei-Jolantai Balodei, kas radīja lieliskas skiecs latvju rakstos kā dāvanu Latvjas 100 dzimšanas dienā!
Projekts “4xmāksla”  tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, vasaras plenērā "Izglezno Enguri" piedalījās 40 dalībnieki no Saldus Rajona Attīstības Biedrības, BDR Madonas novada fonds, BDR Ludzas rajona partnerība, BDR Partnerība laukiem un jūrai un BDR Kandavas Partnerība.

Ielādēju...      Atpakaļ