ENG · LV ·
Sadarbības projekti > Noslēgtie projekti
81590

Lauku atbalsta dienestā apstiprināts BDR "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtais starptautiskās sadarbības projekts "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana"
11.10.2017


BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Ziemeļīrijas īstenos sadarbības projektu "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana", kurš tiks 100% apmērā finansēts no ELFLA pasākuma 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.

 

Projekta kopējais mērķis ir dalīties labās prakses piemēros lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu kāpu un piekrastes zonas aizsardzību, apsaimniekošanu un izmantošanu iesaistītajos reģionos. Mūsu dalība projektā ir ar mērķi sekmēt no jūras un piekrastes resursiem atkarīgas uzņēmējdarbības attīstību, kas ir tieši saistīts ar projekta kopējo mērķi.

 

Projekta rezultātā, tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide tūrisma un saistīto nozaru (kafejnīas, veikali) un zivsaimniecības uzņēmējiem, jo projekta rezultātā ilgtermiņā tiks nodrošināta tīra pludmale, kas ir svarīgs resurss tūrisma un saistīto nozaru uzņēmējiem, savukārt savāktie jūras mēsli ir būtisks resurss bioekenomikas nozares attīstībai (jūras mēslu pārstrāde). Tiks atrisināt zvejnieku un ūdens tūrisma piekritēju nokļūšana jūrā Bērzciemā. Tiks izglītoti vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji par piekrastes un kāpu pareizu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Tiks sekmēta jaunu ideju attīstīšana par piekrastes teritorijas izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām. 

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

1) 3 pieredzes apmaiņas brauciemi 5-7 dalībniekiem(uz Igauniju, Somiju, Ziemeļīriju);

2) 1 pieredzes apmaiņas pasākums un  1 talka- seminārs Engures novadā par pelākās kāpas atjaunošanu, apsaimniekošanu un izmantošanu;

3) Lai nodrošinātu projektā plānotās darbības un pieredzes nodošanu partneriem, kā arī sekmētu projekta mērķa ilgtspēju, tiks pētīts un rasts risinājums piemērotākajam tehniskajam risinājumam  laipai Berzciemā , kā arī analizēts, kāda veida jūras mēslu savākšanas tehnika būtu piemērotākā Engures novada pludmales kopšanai.

4) 4 dokumentāli DVD.

Projekta kopējais finansējums  83193 EUR, projekta īstenošanas laiks līdz 2018.gada 30.novembrim.
      Atpakaļ