ENG · LV ·
Aktualitātes
63398

Semināri poteniālajiem projektu iesniedzējiem "ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā"
20.01.2016


BDR ''Partnerība laukiem un jūrai'''  potenciālajiem projektu iesniedzējiem organizē informatīvus seminārus

"ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā"

Semināri notiks: 

  •  
  • 18. februārī plkst. 15.00 Tukuma novada domes zēlē, Talsu ielā 4; PREZENTĀCIJA NO TUKUMA SEMINĀRA PIEEJAMA ŠEIT...
  • 25.februārī plkst. 15.00 Engurē, Saieta namā, Jūras ielā 114; PREZENTĀCIJA NO ENGURES SEMINĀRA PIEEJAMA ŠEIT..


Seminārā interesenti tiks informēti par :

  • partnerības teritorijas attīstības stratēģijā paredzētajām atbalstāmajām rīcībām un finansējuma saņemšanas nosacījumiem no ELFLA un EJZF  (par EJZF rīcībām sīkāka informācija  tiks sniegta Engures seminārā);
  • plānotajiem projektu iesniegšanas termiņiem;
  • būvniecības veikšanas kārtību ES projektos (tikai Engutres seminārā );
  • citām aktualitātēm un interesējošiem jautājumiem 


Semināru aicinām apmeklēt biedrības, uzņēmumus, tai skaitā zivsaimniecības, tūrisma, mājražošanas, amatnieības un citus ar nelauksaimniecisko darbību saistītus uzņēmumus, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

- Atgādinām, ka caur stratēģiju  atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (ELFLA 1. un 2.rīcības) atbalstu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā nepārsniedz 70 000 EUR. Šis ierobežojums neattiecas uz projektiem, kurus pānots iesniegt Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcībās.
Ar stratēģiju un rīcībām iespējams iepazīties Partnerības laukiem un jūrai mājas lapā www.plj.lv, sadaļā "Stratēģija".
Plānots, ka stratēģija LAD tiks saskaņota līdz 2016.g.februāra vidum.

Aicinām semināram pieteikties pa e-pastu: ilze.turka@plj.lv 

      Atpakaļ