Biedrība Vides aizsardzības klubs

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Vides Aizsardzības klubs ir vecākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā.

VAK aktīvi iestājas par vides jautājumiem to visplašākajā nozīmē, kas ietver gan bioloģisko daudzveidību, gan īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzību un iniciatīvas jaunu īpaši aizsargājamu teritoriju dibināšanā, gan sabiedrības tiesību uz dzīvi tīrā vidē aizstāvību.

Biedrība, kā partnerības Laukiem un jūrai biedrs, vēlas izveidot tūrisma un ilgtspējīgas sadarbības tīklu ar citām organizācijām visā Latvijas piekrastē.

Vairāk lasi: www.www.vak.lv

< Atpakaļ
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites