Pētījumi

JŪRAS AĻĢU SANESUMU IZVĒRTĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS LATVIJAS PIEKRASTĒ
Dokumenta mērķis ir apzināt izskaloto jūras aļģu uzkrāšanās vietas, to iespējamo apsaimniekošanu no dabas aizsardzības un saimnieciskā viedokļa visā Latvijas jūras krasta līnijā (izņemot Rīgas pilsētas jūras krasta līniju), kas būtu kā rekomendācija atbildīgajām institūcijām, izsniedzot atzinumus par saimnieciskās un/vai vides aizsardzības rakstura darbībām, saistībā ar jūras aļģu apsaimniekošanu un izmantošanu piekrastē.
lejuplādēt pdf
ENGURES UPES POSMA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS  APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNS
AAP tiek izstrādāts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta Nr. 19-00-A019.333-000006 “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” (turpmāk - Upju projekta) ietvaros, tā risinājumi balstīti uz AAP izstrādē iesaistīto ekspertu sniegtajiem materiāliem, kas iegūti teritorijas apsekojumos 2019. gadā, kā arī ir izmantoti pieejamie literatūras dati par teritoriju.
LEJUPLĀDĒT PDF
SLOCENES UPES POSMA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS  APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNS
AAP tiek izstrādāts Upju projekta ietvaros, tā risinājumi balstīti uz Dabas skaitīšanas ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijas rezultātiem, AAP izstrādē iesaistīto ekspertu sniegtajiem materiāliem, kas iegūti teritorijas apsekojumos 2019. gadā, kā arī ir izmantoti pieejamie literatūras dati par teritoriju.
LEJUPLĀDĒT PDF
Vietējās rīcības grupas “PARTNERĪBA LAUKIEM UN JŪRAI” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums
Laika periodam no 2016. gada 2. jūnija līdz 2022. gada 1. augustam
LEJUPLĀDĒT PDF
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites