Biežāk uzdotie jautājumi

Kas var būt atbalsta pretendents uzņēmējdarbības projektiem?

Kā saprast, uz kuru fondu un kuru rīcību varu rakstīt savu projektu?

Kas jāizdara, pirms sāku rakstīt projektu?

Kādas izmaksas projektā ir attiecināmas?

Cik ilgā laikā jāīsteno LEADER projekts?

Kur atrast projekta veidlapu?

Kas ir sabiedriskā labuma projekts? Vai ar to var pelnīt naudu?

Kas ir vienotā likme?

Vai ir jāveic cenu aptauja pakalpojumiem vai iegādēm LEADER projektā?

Kas jāraksta cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā?

Vai vienā projektā var paredzēt gan būvniecību, gan iegādāties pamatlīdzekļus?

Kas ir uzskatāms par pamatlīdzekli projekta ietvaros?

Vai varu savā ražošanas uzņēmumā veikt kosmētisko remontu, par to rakstot LEADER projektu?

Vai man uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt savam finansējumam?

Cik ilgi tiek vērtēti projekti? Kad saņemšu atbildi, ka projekts apstiprināts?

Kad es varu uzsākt plānot projekta īstenošanu?

Kā es varu noskaidrot vai mans uzņēmums ir vai nav grūtībās nonācis uzņēmums?

  • Pēc Lursoft pārbauda uzņēmuma reģistrēto pamatkapitālu (izmaiņām pamatkapitālā ir jābūt veiktām līdz iesnieguma  iesniegšanas dienai, pamatkapitālam jābūt reģistrētam Lursoft).
  • Nosaka uzkrātos zaudējumus (iepriekšējo periodu uzkrātās peļņas vai zaudējumu, pēdējā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu un kopējo rezervju kopsumma).
  • Pārliecinās, ka uzkrātie zaudējumi (negatīva kopsumma, atskaitot uzkrāto peļņu un rezerves) nepārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla.
  • Ja uzkrātie zaudējumi pārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla, tad uzņēmums ir grūtības nonācis.
  • Grūtības nonākuša uzņēmuma kalkulatora veidlapa šeit.
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites