Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Ilze Turka

Valdes priekšsēdētāja, administratīvā vadītāja
Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Irena Romanovska

Ārējo sakaru koordinatore
Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Inga Helmane

Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, SVVA padomes priekšsēdētāja
Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Ieva Vītola Deusa

Projekta "Ceļā uz viedumu piekrastēs" vadītāja
Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Liene Dubrovska Bedrīte

Projektu koordinatore
Partnerības laukiem un jūrai atbildīgo cilvēku foto un kontaktinformācija

Inese Tukiša

Grāmatvede
Sazināties ar mums ir vienkārši
Ieraksti, savu ziņu un nosūti to mums!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Rekvizīti
Biedrība
"Partnerība Laukiem un jūrai"

Reģ.Nr. 40008104707
Adrese „Pagastmāja”
Smārdes pagasts,
Tukuma novads, LV-3129

Birojs: Stacijas iela 1, Smārde
Smārdes pagasts,
Tukuma novads, LV-3129

Valsts kase

Kods: TRELLV22
Konts: LV55TREL9164410000000
Swedbanka
Konts: LV02HABA0551014337551

Noderīgas saites