Normatīvie dokumenti

Svarīga informācija projektu iesniedzējiem - normatīvie dokumenti, pieteikumu veidlapas, atskaišu veidlapas, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi, veidlapas un citi.

ELFLA

19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", atbalsts pieejams ekonomikas veicināšanas un vietas potenciālaattīstības iniciatīvām lauku teritorijās.

EJZF

43.02 "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana", atbalsts pieejams ekonomikas veicināšanas, vides resursu un kultūras mantojuma saglabāšanas iniciatīvām jūras piekrastes teritorijās.

Prasības iepirkumu veikšanā

Iepirkuma summa no 1000 EUR - 70 000 EUR

Izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

Iepirkuma summa virs 70 000 eur

Atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus.

Noderīgas saites