Normatīvie dokumenti, veidlapas

Svarīga informācija projektu iesniedzējiem - normatīvie dokumenti, skaidrojumi, vadlīnijas, veidlapas, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi un citi.

Prasības iepirkumu veikšanā

Iepirkuma summa no 1001 EUR - 70 000 EUR

Izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

Iepirkuma summa virs 70 000 EUR

Atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites