Aktuālā projektu iesniegumu pieņemšana

Atjaunots 2023. gada 27.septembrī

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

no 2023. gada 1.novembra līdz 2023. gada 1.decembrim

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

  • viens gads no Lauku atbalstadienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

  • Līdz 50 000 euro, 16. kārtas ietvaros nav atbalstāmas ar būvniecību saistītas darbības un izmaksas.

Atbalsta intensitāte

  • 60%, bet projektiem, kuru ietvaros tiek radīta vismaz 1 pilnalaika darba vieta -65%. Kopprojektiem - 80%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Projektu īstenošanas teritorija

Smārdes, Slampes, Tumes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes, Džūkstes pagasti.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi zemāk.

ELFLA 1. rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
Lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par ELFLA pasākumiem
Atvērt linku
EJZF 2. rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par EJZF pasākumiem
atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
Lejuplādēt
Informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linkuPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem: Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

Decembrī zoom vidē tika organizēti informatīvi semināri par projekta konkursu un atbalsta saņemšans nosacījumiem.
Semināru ieraksti pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli.

Noderīgas saites