Aktuālā projektu iesniegumu pieņemšana

Atjaunots 2023. gada 13. janvārī

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA 1.rīcībā “Atbalstsuzņēmumu radīšanai un attīstībai”

no 2023. gada 16.februāra līdz 2023. gada 16.martam.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

  • Ja tiek veiktabūvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienestalēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiemprojektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalstadienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

  • Līdz 100 000 euro projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no  projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējiem projektiem līdz 50 000 euro.

Atbalsta intensitāte

  • 60%, bet projektiem, kuru ietvaros tiek radīta vismaz 1 pilnalaika darba vieta -65%. Kopprojektiem - 80%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Projektu īstenošanas teritorija

Smārdes, Slampes, Tumes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes, Džūkstes pagasti.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi zemāk.

EJZF 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai"

2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 1.februārim.

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 14. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

  • 3.mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana”

EJZF 2. rīcībā  “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.

  • Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 59 400,00 EUR
  • Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR
  • Atbalsta intensitāte: 30%, 50%, 80%, 90%

Projektu īstenošanas vieta

  • Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala*

Atbalsts tiek sniegts arī saules paneļu uzstādīšanai ražošanas vajadzībām.

*ja projekts nav sabiedirskā labuma, pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš

  • līdz 30.09.2023, saskaņā ar EK Regulas Nr.1303/2013  65. pantu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

ELFLA 1. rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
Lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par ELFLA pasākumiem
Atvērt linku
EJZF 2. rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par EJZF pasākumiem
atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
Lejuplādēt
Informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linkuPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem: Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

Decembrī zoom vidē tika organizēti informatīvi semināri par projekta konkursu un atbalsta saņemšans nosacījumiem.
Semināru ieraksti pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli.

Noderīgas saites