EJZF projektu iesniegumu pieņemšana

Publicēts 2022. gada 28. novembrī

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa EJZF projektu iesniegumu pieņemšanu
no 2023. gada 1.janvārim līdz 2023. gada 1.februārim.

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 14. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

EJZF 2. rīcībā  “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 59 400,00 EUR
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR
Atbalsta intensitāte: 30%, 50%, 80%, 90%

Projektu īstenošanas vieta: Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala*
Atbalsts tiek sniegts arī saules paneļu uzstādīšanai ražošanas vajadzībām.

*ja projekts nav sabiedirskā labuma,  pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešupārstrāde un konservēšana.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:
līdz 30.09.2023, saskaņā ar EK RegulasNr.1303/2013  65. pantu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

EJZF 2. rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
Lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par EJZF pasākumiem
Atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
Lejuplādēt
Informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linkuPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem: Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

Decembrī zoom vidē tika organizēti informatīvi semināri par projekta konkursu un atbalsta saņemšans nosacījumiem.
Semināru ieraksti pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli.

Noderīgas saites