ELFLA un EJZF projektu iesniegumu pieņemšana

Publicēts 2022. gada 22. jūnijā

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa ELFLA un EJZF projektu iesniegumu pieņemšanu
no 2022. gada 22.jūlija līdz 2022. gada 22.augustam.

Izsludinātais atbalsta apmērs ELFLA 14. kārtā un EJZF 13. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

ELFLA 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"
Izsludinātais atbalsta apmērs  1. rīcībā 78 238,81 EUR.
Atbalsta intensitāte 60%, 65% 80%
Projektu īstenošanas vieta: Smārdes, Tumes, Slampes, Zentenes, Jaunsātu, Džūkstes, Dogoles, Lestenes pagasti.

EJZF 2. rīcībā  “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 48 673,13 EUR
Atbalsta intensitāte 30%, 50%, 80%, 90%
Projektu īstenošanas vieta: Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala
Atbalsts tiek sniegts arī saules paneļu uzstādīšanai ražošanas vajadzībām.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš
ELFLA 1.rīcības projektiem:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: ELFLA 1.rīcības projektiem- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Pārējiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

EJZF 2.rīcības projektiem  līdz 01.06.2023;   

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

ELFLA 1.rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
Lejuplādēt
EJZF 2.rīcība.
Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības un vērtēšanas kritēriji.
Lejuplādēt
MK noteikumi, saistošā informācija par ELFLA pasākumiem
Atvērt linku
MK noteikumi, saistošā informācija par EJZF pasākumiem
Atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
Lejuplādēt
Informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linku

* Projektu realizācijas vieta ir Lapmežciema un Engures pagasti un Jūrmalas pilsēta.


Papildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem: Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

Decembrī zoom vidē tika organizēti informatīvi semināri par projekta konkursu un atbalsta saņemšans nosacījumiem.
Semināru ieraksti pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli.

Noderīgas saites