Semināru materiāli

Atbalsta saņemšanas nosacījumi uzņēmējdarbības projektiem - ELFLA 1. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” un EJZF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.
Parole: 0ffNtv&H
Projektu iesniegšana no 2022. gada 1. janvāra līdz 1. februārim
14. decembra semināru skaties šeit!
Atbalsta saņemšanas nosacījumi uzņēmējdarbības projektiem - ELFLA 1. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” un EJZF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.
Parole:
PU#c8wQ7
Projektu iesniegšana no 2022. gada 1. janvāra līdz 1. februārim
15. decembra seminārs skaties šeit!
Atbalsta saņemšanas nosacījumi sabiedriskā labuma projektiem -ELFLA 3. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.
Parole:
aEa0?KAW
Projektu iesniegšana no 2022. gada 1. janvāra līdz 1. februārim.
21. decembra semināru skaties šeit!
Atbalsta saņemšanas iespējas vietējām kopienām. Partnerības Laukiem un jūrai prezentācija no projekta "Ceļā uz viedumu piekrastēs" noslēguma pasākuma 29.09.2022
Prezentācija:
PDF
Papildus info: https://www.activecitizensfund.lv/
PDF lejuplādē šeit!

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites