BDR Partnerība laukiem un jūrai realizētie projekti

Sadarbībā ar citām vietējām rīcības grupām Latvijā un ārvalstīs biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, īstenojusi dažādus sabiedriskā labuma sadarbības projektus, kas vērsti uz vietējo iedzīvotāju, uzņēmējdarbības  un teritorijas attīstību. Projekti tiek īstenoti Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma “Sadarbības pasākumi” ietvaros.

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites