Senie amati

Noslēdzies starptautisks projekts ar mērķi spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbību starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, veidojot jaunus produktus un pakalpojumus un paplašinot sadarbības un realizācijas iespējas. Vietējā rīcības grupa Partnerība laukiem unjūrai šim projektam bija vadošais partneris.

Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām

10.1.2022

Noslēdzies starptautisks projekts ar mērķi spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbību starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, veidojot jaunus produktus un pakalpojumus un paplašinot sadarbības un realizācijas iespējas. Vietējā rīcības grupa Partnerība laukiem unjūrai šim projektam bija vadošais partneris.

Lasi tālāk...

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites