Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām

Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām

Vietējā rīcības grupa (VRG) “Partnerība laukiem unjūrai” šim projektam bija vadošais partneris un realizēja to kopā ar vēl 4partneriem: VRG “Ropažu – Garkalnes partnerība”(Latvija), VRG Karhuseutu (Pori, Somija), VRG Grow South Antrim (Mossely Mill, Ziemeļīrija) un VRG SelvaMaya Yomol A’tel (Meksika).

Projekta mērķis: spēcināt un popularizēt amatniecībasnozari, veidot sadarbību starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, veidojot jaunus produktus un pakalpojumus un paplašinot sadarbības un realizācijas iespējas.

Projekta mērķauditorija: amatnieki, ražotāji,pakalpojumu sniedzēji un iedzīvotāji visās projektā iesaistītajās valstīs.  

Laisasniegtu noteiktos mērķus, projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ziemeļīriju, Latviju, Somiju, Meksiku,veidojot jaunus kontaktus, piedaloties tirdziņos un festivālos, pārbaudot savuproduktu ārvalstu tirgos un meklējot jaunus sadarbības partnerus.
  • Vietējo uzņēmēju pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi LV unamatnieku/mazo uzņēmēju datu bāzes izveide.
  • Datu bāzes izveide par  Engures, Tukuma, Garkalnes un Ropažu novaduražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pēc teritoriālās teformas, Engures novads ietilpst Tukuma novadā, bet Garkalnes novads - Ropažu novadā.
  • Uzņēmēju forumi ( divi PLJ teritorijā, un 1 RG teritorijā) ar mērķi iepazīties, veicināt sadarbību, kooperāciju un vedināt uz savas biedrības vai interešu kopas veidošanu. Projekta rezultātā PLJ teritorijā izveidojās amatnieku biedrība “Durvis”.
  • Apmācības mazajiem uzņēmējiem par mārketingu un radošu pieeju klientam.
  • Video materiāla izveide par amatniecību  - 2 sēriju video materiāls, katrs ~ līdz 10 minūtes garš, kur tiek popularizēti vietējie amatiun amatnieku darinājumi.
  • Divu veidu stikla vitrīnu iegāde (15 vitrīnas iekštelpām un 2 reklāmas stendus kā komunikāciju elementus pilsētvidē Tukumā un Engurē), kur izvietot amatnieku darinājumus un informāciju par pakalpojumu sniedzējiem partnerības teritorijā.
  • Divu dienu Meistarnīca abu partnerību teritorijā esošajiem amatniekiem (norisinājās Valguma pasaulē).

Projektstika īstenots un finansēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībaiLatvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 30. oktobrim

Projekta kopējaisun publiskais finansējums: 99967.98 EUR.

(Nr.19-00-A019.333-000002)

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites