Projektu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika

Vispārīgi nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai:
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Atvērt pdf dokumentu
Projektu atbilstības SVVA stratēģijai lēmuma pieņemšanas padomes nolikums
Atvērt pdf dokumentu

*par pārbaudes veikšanu uz vietas vienojāsprojektu vērtētāji, ja vērtējot projekta iesniegumu nav iespējams gūtpārliecību par projektā paredzētajām darbībām. Pārbaudes veikšana  uz vietas tiek fiksēta kontroles ziņojumā.

Noderīgas saites