Projektu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika

Vispārīgi nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai:
ELFLA projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
lejuplādē excel
EJZAF Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
lejuplādē excel
Projektu vērtēšanas komisijas nolikums 2023.-2027.gadam
Atver pdf

*par pārbaudes veikšanu uz vietas vienojas projektu vērtētāji, ja vērtējot projekta iesniegumu nav iespējams gūt pārliecību par projektā paredzētajām darbībām. Pārbaudes veikšana  uz vietas tiek fiksēta foto attēlos vai  kontroles ziņojumā.

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites