EZIS

Notikušas pirmās četras „Jauno Zinātnieku skolas” nodarbības. Pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā, pulcēja 50 zinātkārus jauniešus no vairākiem novadiem, lai kopīgi apgūtu un izzinātu atomu uzbūvi, zvaigžņu spektrus, oksidēšanās pakāpes, cietas vielas, šķidrumus un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikālos procesus un citas!

EZIS aizrauj un iesaista

4.11.2019

Notikušas pirmās četras „Jauno Zinātnieku skolas” nodarbības. Pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā, pulcēja 50 zinātkārus jauniešus no vairākiem novadiem, lai kopīgi apgūtu un izzinātu atomu uzbūvi, zvaigžņu spektrus, oksidēšanās pakāpes, cietas vielas, šķidrumus un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikālos procesus un citas!

Lasi tālāk...
Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta kopējie ieguvumi: Veicināta inženierzinātņu atpazīstamība un attīstība sadarbības partneru teritorijās, kas kopumā ļaus attīstīties ražošanas uzņēmumiem reģionā.

EZIS - Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks

4.7.2019

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta kopējie ieguvumi: Veicināta inženierzinātņu atpazīstamība un attīstība sadarbības partneru teritorijās, kas kopumā ļaus attīstīties ražošanas uzņēmumiem reģionā.

Lasi tālāk...

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites