Projekts "Ezis" nozlēdzies

Projekts "Ezis" nozlēdzies

Projekts „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, akronīms “EZIS”, projekta. Nr.19-00-A019.332-000008 tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Projektā iesaistījās 5 vietējās rīcības grupas: Saldus rajona attīstības biedrība, biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas Partnerība un biedrība “Darīsim paši”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”, kas ražo augstākās kvalitātes cementu, kas pieejams klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Somijā, tāpat klientiem tiek nodrošinātas arī augstvērtīga betona un minerālmateriālu piegādes, ceļu segumu risinājumi. SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Sadarbības projekta mērķis - veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. 

Projekts noslēdzies: 15.06.2022.

Projekta kopējās izmaksas:  114 986,40 EUR. Projekts 99 986,40 EUR apmērā finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites