Vides gidi

Projekta īstenošanas laikā tika noorganizētas 6 divu dienu apmācību sesijas, pa divām katrā no projektā iesaistītajām VRG teritorijām un tika apmācīti turpat 20 vides gidi un uzstādīti pieci vides objekti. Projekta publiskais finansējums: 49 985.10 EUR

Starpteritorālais sadarbības projekts “Vides gidi”

1.1.2022

Projekta īstenošanas laikā tika noorganizētas 6 divu dienu apmācību sesijas, pa divām katrā no projektā iesaistītajām VRG teritorijām un tika apmācīti turpat 20 vides gidi un uzstādīti pieci vides objekti. Projekta publiskais finansējums: 49 985.10 EUR

Lasi tālāk...

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites