Starpteritorālais sadarbības projekts “Vides gidi”

Starpteritorālais sadarbības projekts “Vides gidi”

Projekta ilgums: no 2019.gada 1. aprīļa līdz 2020.gada 31. oktobrim.

Projekta vadošais partneris: biedrība “Liepājas rajona partnerība”, kas projektu realizēja kopā ar biedrību “Partnerība laukiem un jūrai” un biedrību “Talsu rajona partnerība”.

Projekta mērķis: paaugstināt gidu izpratni, prasmes un zināšanas par vides interpretāciju un tās darba metodēm.

Projekta īstenošanas gaitā tika noorganizētas 6 divu dienu apmācību sesijas, pa divām katrā no projektā iesaistītajām VRG teritorijām un tika apmācīti ~20 vides gidi.

Partnerības “Laukiem un jūrai” teritorijā – Engures pagasta Engurē un Bērzciemā uzstādīti pieci vides objekti- “Dabas foto rāmis”, ar katras konkrētās teritorijas tēmturi.

Jaunie vides gidi organizēja un vadīja ekskursijas, izmantojot jauniegūtās zināšanas un veicinot apmeklētājos saudzējošu un cieņpilnu attieksmi pret dabu un dzīves vidi. Projekta ietvaros tika izveidoti informatīvie materiāli par pieejamajiem vides gidu pakalpojumiem, kuru izplatīšanas kanāls ir novadu tūrisma informācijas centri, partnerību mājaslapas un sociālo tīklu konti.

Projekta publiskais finansējums: 49 985.10 EUR

Projekts īstenots Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda 43.04.pasākuma "Sadarbības pasākumi" ietvaros

Projekta nr.18-00-F043.0442-000004

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites