Partnerības laukiem un jūrai
attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam

BDR „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritoriju veido Tukuma novada Smārdes, Engures, Lapmežciema, Zentenes, Slampes, Tumes, Degoles, Jaunsātu, Džūkstes un Lestenes pagasti un Jūrmalas pilsēta. Kopējais teritorijas lielums 1316.38 km2, iedzīvotāju skaits laukuteritorijā sastāda 15 874, bet kopā ar Jūrmalas pilsētu- 73 353 iedzīvotāji.

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Aplūkot rīcības

Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai

Aplūkot rīcības

Noderīgas saites