Partnerības laukiem un jūrai
attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam

BDR „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritoriju veido Tukuma novada Smārdes, Engures, Lapmežciema, Zentenes, Slampes, Tumes, Degoles, Jaunsātu, Džūkstes un Lestenes pagasti un Jūrmalas pilsēta. Kopējais teritorijas lielums 1316.38 km2, iedzīvotāju skaits laukuteritorijā sastāda 15 874, bet kopā ar Jūrmalas pilsētu- 73 353 iedzīvotāji.

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

Vietējās rīcības grupas “PARTNERĪBA LAUKIEM UN JŪRAI” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums laika periodam no 2016.gada 2.jūnija līdz 2022.gada 1.augustam
Aplūkot dokumentu

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Aplūkot rīcības

Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai

Aplūkot rīcības

Noderīgas saites