Partnerības laukiem un jūrai
SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam

BDR „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritoriju veido Tukuma novada Smārdes, Engures, Lapmežciema, Zentenes, Slampes, Tumes, Degoles, Jaunsātu, Džūkstes un Lestenes pagasti un Tukuma un Jūrmalas pilsētas. Kopējais teritorijas lielums 1329,3 km2, iedzīvotāju skaits lauku teritorijā un Tukumā sastāda 32 261, bet kopā ar Jūrmalas valstspilsētu- 89712 iedzīvotāji.Partnerības  sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas uzdevums ir, izmantojot LEADER/SVVA pieeju, uzlabot  dzīves kvalitāti katram piekrastes un lauku iedzīvotajam, dodot iespēju uzsākt jaunu uzņēmējdarbību un stiprināt esošo, attīstīt un uzlabot savu apkārtējo vidi, kā arī stiprināt iedzīvotāju kopienas un to sadarbību.

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

*VRG teritorija, izņemot piekrasti.

Partnerība stratēģijas mērķu sasniegšanai paredz rīcības no 2 finanšu avotiem - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).Finansējumu ELFLA rīcībās iespējams piesaistīt lauku teritorijā un Tukuma pilsētā. EJZAF rīcībās  finansējumu iespējams piesaistīt Engures un Lapmežciema pagastos un Jūrmalas valstspilsētā.

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Aplūkot rīcības plānuatbalstāmās darbības rīcību ietvaros

Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF)

Aplūkot rīcības plānuatbalstāmās darbības rīcību ietvaros
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites