ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
114961

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa ELFLA projektu iesniegumu pieņemšanu no 2021.gada 15.janvāra līdz 2021.gada 15.martam
04.01.2021


 

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu uzņēmējdarbības projektiem no 2021.gada 15.janvāra  līdz 15.martam

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:

Nepārtraukta projektu pieteikumu pieņemšana no 2021.gada 15.janvāra  līdz 15.martam, saskaņā ar MK not. Nr.590 42.punktu.

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks apkopoti un nodoti vērtēšanai uz 15.02. un 15.03.2021 

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)    Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)    Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs 

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

142 547,15 EUR

60%, 65%, 80%

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās darbības, un vērtēšanas kritēriji 

 

MK noteikumi, veidlapa C sadaļai, saistošā informācija par pasākumu

 

Stratēģija

 

! Prezentācija projektu iesniedzējiem par atbalsta saņemšanas iespējām un nosacījumiem / PLJ prezentācija/

 

! LAD Prezentācija  "Ieteikumi atbalsta pretendentiem pirms projekta sagatavošanas un projekta īstenošanas laikā" / LAD prezentācija

 

Projektu realizācijas vieta ir Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu, Tumes, Zentenes, Degoles pagasti un Engures novada Smārdes pagasts.

 

Papildus informācija un privātas konsultācijas par projektu konkursu: tel. 29528441, ilze.turka@plj.lv

 
      Atpakaļ