Biedrība Mazjūras zvejnieki

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Tukuma novada Engures pagastā dibināta biedrība, apvieno zvejniekus, kuri zvejo piekrastes joslā no Kuivžiem līdz Jūrkalnei.

Biedrības mērķis ir

  • saglabāt un popularizēt piekrastes zvejas tradīcijas un veicināt paaudžu maiņu,
  • veicināt sadarbību ar pārējiem piekrastes uzņēmējiem ar mērķi attīstīt tūrisma pakalpojumu sniegšanu piekrastes ciemos;
  • sekmēt zivju krājumu saglabāšanu un atjaunošanu iekšējos ūdeņos;
  • sekmēt piekrastes uzņēmēju investīcijas uzņēmumu attīstībā un darbības dažādošanā.

Darbojas biedrības padomē un pārstāv vides un zivsaimnieku intereses.

< Atpakaļ
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites