Biedrība Mēs Ozolnieku ciemam

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Tukuma novada Slampes pagastā izveidota biedrība ar mērķi:

  • Attīstīt pilsonisko sabiedrību, celt ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā Slampes pagasta Ozolnieku ciemā;
  • Pulcēt un apvienot Slampes pagasta Ozolnieku ciema iedzīvotājus kopības veidošanai un saglabāšanai;
  • Veicināt ciema attīstību, organizējot Ozolnieku ciemā sabiedriskus pasākumus, saietus, ekskursijas;

Darbojas biedrības padomē un pārstāv lauku sieviešu intereses.

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites