Biedrība Savai Slampei

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Tukuma novada Slampes pagasta biedrība dibināta ar mērķi

  • veicināt kultūras pieejamību un indivīdu iespējas līdzdarboties pagasta sabiedriskās norisēs;
  • atjaunot, stiprināt un saglabāt Slampes pagasta identitāti;
  • apkopot un aizstāvēt Slampes iedzīvotāju intereses un paust viedokli par pagasta vides un ainavas veidošanu;
  • rūpēties, pilnveidot, iekārtot un aprīkot dažādas atpūtas vietas, lai dažādotu un paplašinātu pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • veicināt sabiedrības kopdarbību dažādu seno pagastu nemateriālo, kultūrvēsturisko un vēsturisko lietu un vietu atjaunošanai, saglabāšanai un izveidošanai.
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites