Engures ezera dabas parka fonds

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Engures fonds dibināts 1998. gadā, ar mērķi apsaimniekot Engures ezera dabas parku. Fonds nodarbojas ar dažādu dabas aizsardzības un vides izglītības projektu realizāciju, veic praktisko dabas parka "Engures ezers " apsaimniekošanu un uzraudzību. Galvenais uzsvars fonda darbībā tiek likts uz biotopu kopšanu un ūdensputniem nepieciešamo dzīves apstākļu nodrošināšanu Engures ezerā.

Engures ezera dabas parkā konstatēti

  • 23 biotopi,
  • 44 Eiropā apdraudētas putnu sugas,
  • 5 zivju sugas,
  • 3 augu sugas, kas iekļautas ES direktīvu pielikumos.

Šeit aug 40 Latvijā retas un Sarkanajā grāmatā ierakstītas augu sugas.

Vairāk lasi: www.eedp.lv

< Atpakaļ
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites