Ķemeru nacionālā parka fonds

Biedrības Mēs dzīvojam zaļi logotips

Mēs esam nevalstiska organizācija, kas Ķemeru nacionālā parka teritorijā nodarbojas ar dabas aizsardzību un dabas izglītību un izpēti:

• Apsaimniekojam dabiskos zālājus, gan pļaujot, gan noganot. Ganīšanai izmantojam lielos zālēdājus – Konik zirgusun Taurgovis.
• Nelielos apjomos pērkam zemi dabas aizsardzībai.
• Piesaistām projektu finansējumu dažādu aktuālu nacionālā parka problēmu risināšanai.
• Sagatavojam un sniedzam informāciju par Ķemeru nacionālo parku internetā un drukātos izdevumos.
http://www.kemerunacionalaisparks.lv/

Mūsu logo ir attēlota svīre un svīresola, kas simbolizē brīvi lidojošas domas izaugsmi no materiālās, ar Zemi saistītās sākotnes.

< Atpakaļ
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites