Kas mums ir un ko vajadzētu, lai uzlabotu dzīvi un darbu mūsu pagastā

Kas mums ir un ko vajadzētu, lai uzlabotu dzīvi un darbu mūsu pagastā

Tikšanās norises laiki un vietas:

6.februārī pl. 18:00-20:00 -Tumes kultūras namā (aicināti Tumes un Degoles pagasta ļaudis);

8.februārī pl. 18:00-20:00 - Džūkstes kultūras namā;

13.februārī pl. 15:00-17:00 - Zentenes kultūras namā;

20.februārī pl. 17:00-19:00 - Lestenes pagasta pārvaldē;

22.februārī pl. 18:30-20:30 - Slampes kultūras namā (ieeja no pagasta pārvaldes);

28.februārī pl. 18:30-20:30 - Smārdes kopienu centrā;

2.martā pl. 18:00-20:00 Lapmežciema muzejā;

6.martā pl. 17:30-19:30 -Jaunsātu pagasta Tautas namā;

22.martā pl. 17:30-19:30 - Engures saieta namā.

Ko mēs darīsim:

15 min: īss atskats parpaveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajampagastam;

15 min: Informācija parVietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanasrezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas;

1 h 15 min: Darbsgrupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķiiegūtos rezultātus iekļaut Partnerības attīstības stratēģijā un iespējurobežās- rīcību plānā.

Turpmākos5 gadus biedrības, uzņēmēji un pašvaldība varēs pretendēt uz  atbalstu tādu projektu īstenošanai, kas iratbilstoši stratēģijai un rīcības plānam, attiecīgajiem MK noteikumiem unkuriem atbalstu nav iespējams saņemt citos fondos.

15 min: Noslēgums, darbagrupu rezultātu apkopojums.

 

Pēc šīm darba grupām tiks organizētas fokusgrupas, kurās runāsim jau par konkrētām jomām- tūrismu, zivsaimniecību, NVO, u.c. Fokusgrupu tēmas būs ļoti atkarīgas no darba grupu rezultātiem. Par to informācija vēl sekos, plānotais laiks ir aprīlis.

Aicinām būt aktīviem un iesaistīties sava pagasta darba grupā.

! Norādi, kura pagasta grupā plāno piedalīties: https://ej.uz/d_gr_plj

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites