4x MĀKSLA - realizēts starpteritoriālais projekts

4x MĀKSLA - realizēts starpteritoriālais projekts

Nupat 2021. gada novembrī noslēdzies projekts “4x MĀKSLA”. Projekta mērķis bija veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

Projekta partneri - Partnerība Laukiem un jūrai, Saldus rajona attīstības biedrība (vadošais partneris), Kandavas Partnerība, Madonas novada fonds un Ludzas rajona partnerība un sadarbības partneri projekta partneru teritorijās esošās mākslas skolas.

Projekta ilgums: 2018. gada jūlijs līdz 2021. gada novembrim ar kopējām izmaksām 98 621,50 EUR, no kurām ELFLA 97480.65 EUR, pārējais - iesaistīto mākslas skolu līdzfinansējums.

Projektā iesaistīto partnerību un biedrību teritorijās norisinājās 10 aktivitātes:

  1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018)
  2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018)
  3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018)
  4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019)
  5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019
  6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019)
  7. Amatu dienas Kandavā (2019)
  8. Keramikas simpozijs (2020)
  9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020)
  10. 5 Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošās izstādes. (2020, 2021)

Kopā projektā iesastījās vairāk kā 320 dalībnieki.

Ieskaties paveiktajā!

Projektā iegādāti pamatlīdzekļi: Oforta prese JS-60, Grafisko planšetu komplekts, Smilšu animācijas galdi (10 gab.), Formātzāģis, 10 izstādes podesti, Raku krāsns.

Pamatlīdzekļi nodoti bezatlīdzības lietošanā iesaistītajām mākslas skolām mācību satura dāžādošanai un pilnveidei.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta Nr. 18-00-A019.332-000004

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites