Engurupei un Slocenei jauni attīstības plāni

Engurupei un Slocenei jauni attīstības plāni

Partnerība laukiem un jūrai kopš pērnā gada vasaras sadarbojas ar biedrību "Engures Ezera dabas fonds", lai uzlabotu mūsu teritorijā esošo ezeru un upju izmantošanu gan kā atpūtas un rekreācijas vietu, gan kā videi draudzīgu dzīves un uzņēmējdarbības vietu. Tāpēc starptautiskā un starpteritoriālā projekta "Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai" ietvaros, tika izvēlētas divas teritorijas izpētei ar attīstības potenciālu: Slocenes upes posms pie Šlokenbekas muižas Milzkalnē un Engures upes posms Engurē.

Izpētes rezultātā ir izstrādāti un pabeigti divi apsaimniekošanas un attīstības plāni, kuri ietver katras teritorijas izpēti no vēsturiskās, vides, dabas un antropogēnās ietekmes puses, kā arī ieteikumus turpmākai teritoriju apsaimniekošanai un attīstībai. Abu plānu galvenais mērķis ir izveidot konkrētu pasākumu kopu, lai attīstītu un saglabāt bioloģiski daudzveidīgas un ainaviski pievilcīgas atpūtas, izglītības un tūrisma vietas pie Engures un Slocenes upēm, ko turpmāk varēs izmantot gan Engures pašvaldība un pagastu pārvaldes, plānojot teritoriju attīstību, gan arī potenciālie vietējie tūrisma, vides, dabas atpūtas u.c. uzņēmēji, izvērtējot vietu potenciālu savai uzņēmējdarbībai.

Sadarbības projekta ietvaros un balstoties uz abiem plāniem kopā ar Engures pagasta pārvaldi Engurē tiek plānots rīkots Engurupītes posma sakopšanas talka šīs vasaras otrajā pusē. Savukārt Slocenes upes posmā pie saliņas blakus Šlokenbekas muižai kopā ar Engures novada domi balstoties uz plāna ieteikumiem tiks veikts jau konkrēts saliņas un Slocenes upes posma attīstības plāns.

Turklāt arī sadarbības parnteri no Ropažu-Garkalnes partnerību projekta ietvaros rīkos sakopšanas talku pie Silezera Ropažu novadā pie Silakroga.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūnija – 2020. gada 30. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 58 968.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”,

Projekta Nr. 19-00-A019.333-000006.

Projekta vadītāja: Ieva Vītola Deusa, tel: 20610185, ieva@plj.lv

Abus pētījumus vara lasīt un izzināt šeit:

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites