Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana EJZAF 1.rīcībā "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana" - atbalsts uzņēmējdarbības projektiem piekrastē

Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana EJZAF 1.rīcībā "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana" - atbalsts uzņēmējdarbības projektiem piekrastē

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 1.kārtu EJZAF 1.rīcībā "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana"- atbalsts projektiem uzņēmējdarbības projektiem piekrastes teritorijās.

Projektu pieteikumu pieņemšana: no 09.03.-07.04.2024

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

 • Ja     tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par     projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem     projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta     iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

 •     100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz     70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 200 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

 • Pamata likme:  50%

Paaugstināta atbalsta intensitāte piemērojama šādos gadījumos:

 • Inovatīvām aktivitātēm: 65%
 • Ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem: 80-100%
 • Kopprojektiem: 90%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lai ieietu EPS sistēmā, atbalsta pretendentam ir jābūt reģistrētam kā LAD klientam. Uzzini vairāk, kā reģistrēties par LAD klientu.

Projektu īstenošanas teritorija:

Engures, Lapmežciema pagasti. Jūrmalas pilsētā atbalstu var saņemt tikai pretendents, kura komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Atbalstāmās nozares:

Atbalsts pieejams ar primāro lauksiamniecisko ražošanu nesaistītās uzņēmējdarbības jomās:

 1.   Zvejniecība, zivju produktu apstrāde un pārstrāde, zivsaimniecības uzņēmumu darbību dažādošana piekrastē;
 2.   Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 3.   Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (piem. zobārstniecība, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, dažādu speciālistu, t.sk ģimenes ārstu prakses, to kvalitātes uzlabošana;
 4.   Sociālās palīdzības/aprūpes pamatpakalpojumi;
 5.   Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 6.   Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 7.   Amatniecība;
 8.   Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 9.   Izglītības, Sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 10.   Tūrisms*.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi mūsu nājas lapā, sadaļā "Aktuālais konkurss"

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites