Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"- atbalsts uzņēmējdatbības projektiem Tukumā un lauku pagastos

Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"- atbalsts uzņēmējdatbības projektiem Tukumā un lauku pagastos

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 1.kārtu ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"- atbalsts uzņēmējdarbības projektiem, kuru īstenošanas teritorija ir: Tukums, Smārdes, Slampes, Džūkstes, Tumes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes pagasti.

Projektu pieteikumu pieņemšana: no 21.03.-21.04.2024

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

 • Ja     tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

 • 100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz  70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 150 000 EUR.
 • Lauku biļetei- 15 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte:

 • Pamata likme:  40%

Papildus atbalsta intensitāti līdz 25% var saņemt projekti, kuri atbilst Stratēģijas 3.1.1. punktā  norādītajiem kritērijiem:

1) projekta īstenošana lauku pagastos +10%,

2) projekta īstenošana Īpaši atbalstāmajās nozarēs +15%,

3) Inovatīvi projekti +15%,

4) Kopprojekti +25%;

5) Projektu īsteno jaunais lauksaimnieks +15%;

6) Projekta ieguldījumi neienesīgās investīcijās +15%,

bet kopumā summējot ne vairāk kā 65%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. (EPS)

Lai ieietu EPS sistēmā, atbalsta pretendentam ir jābūt reģistrētam kā LAD klientam. Uzzini vairāk, kā reģistrēties par LAD klientu

Atbalstāmās nozares:

Atbalsts pieejams ar primāro lauksaimniecisko ražošanu nesaistītās uzņēmējdarbības jomās:

 1.   Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 2.   Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (piem. zobārstniecība, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, dažādu speciālistu, t.sk ģimenes ārstu prakses, to kvalitātes uzlabošana;
 3.   Sociālās palīdzības/aprūpes pamatpakalpojumi;
 4.   Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 5.   Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 6.   Amatniecība;
 7.   Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 8.   Izglītības, Sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 9.   Tūrisms (ar ierobežojumiem jaunu naktsmītņu izveidē).

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi mūsu nājas lapā, sadaļā "Aktuālais konkurss"

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites