Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA un EJZF rīcībās

Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA un EJZF rīcībās

Partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2022.gada 6.maija līdz 2022.gada 6.jūnijam

Izsludinātais atbalsta apmērs ELFLA 13. kārtā un EJZF 12. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

  • 1. mērķim ”Dudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība un EJZF 1. rīcība) –  179 100,63 EUR;
  • 3. mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. rīcība) - 25 956,59 EUR

ELFLA 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"
Izsludinātais atbalsta apmērs - 126 452,84 EUR.
Atbalsta intensitāte:
60%, 65% 80%
Projektu īstenošanas vieta:
Smārdes, Tumes, Slampes, Zentenes, Jaunsātu, Džūkstes, Dogoles, Lestenes pagasti.

EJZF 1.rīcībā "Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās"
Izsludinātais atbalsta apmērs- 52 647,79 EUR
Atbalsta intensitāte:
30%, 50%, 70%, 80%
Projektu īstenošanas vieta:
Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala*
* ja projekta īstenošans vieta ir Jūrmala, tad pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

EJZF 2. rīcībā  “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Izsludinātais atbalsta apmērs: 25 956,59 EUR
Atbalsta intensitāte:
30%, 50%, 80%
Projektu īstenošanas vieta:
Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: ELFLA 1.rīcības projektiem- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu,  EJZF 1. un 2.rīcības projektiem- līdz 01.06.2023;  

b) Pārējiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Pilnu informāciju un sasitošos dokumentus par projektu pieņemšanu un nosacījumiem meklē sadaļā: Aktuālais konkurss

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites