Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošanasaskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2023.gada 16.februāra  līdz 2023.gada 16.martam

 

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)     Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: līdz 100 000 euro projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no  projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējiem projektiem līdz 50 000 euro.

Atbalsta intensitāte60%, bet projektiem, kuru ietvaros tiek radīta vismaz 1 pilna laika darba vieta -65%. Kopprojektiem - 80%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. (Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-eps-lietotaju).

Projektu īstenošanas teritorija ir Smārdes, Slampes, Tumes,Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes, Džūkstes pagasti.

Vairāk par projektu konkursu un cita saistošā informācijahttps://www.plj.lv/projektu-konkursi

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites