Izvērtēti ELFLA 16.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi

Izvērtēti ELFLA 16.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi

BDR "Partnerība Laukiem un Jūrai" ELFLA 16.kārtā saņēma 7 projektu pieteikumus par kopējo publiskā finanasējuma summu 114 891,76 EUR.

Izvērtējot projektus, visi tika atzīti par atbilstošiem stratēģijai un projektiem piešķirts sekojošs punktu skaits:

Ņemot vērā, ka pieteiktais publiskais finanasējums ELFLA 16.kārtā pārsniedza Partnerības Laukiemun jūrai (PLJ) pieejamo finansējumu, PLJ iesniedza Lauku atbalsta dienestā pieprasījumu par papildus finanasējuma piešķiršanu 33 810,73 EUR apmērā ELFLA 16.kārtā iesniegto projektu finansēšanai un tika saņemts pozitīvs lēmums.

Līdz ar to, apsveicam visus projektu iesniedzējus, visi projekti no PLJ saņems pozitīvu lēmumu un tālāk tiks nosūtīti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites